Óvodánkban nagy hangsúlyt fektetünk a környezettudatos életmód kialakítására. A Víz Világnapját kiemelten fontosnak tarjuk, és hisszük, hogy már ilyen kicsi korban meg kell tanítani a gyermekeknek a víz fontosságát, értékét. Egész héten át gyermekeinkkel különböző tevékenységek keretében jártuk körbe a víz tulajdonságait, felhasználhatóságát. Igazán tartalmas hét volt!

A képekre kattintva kinagyíthatók a fotók

 HÍVOGAT AZ ÓVODA! 

A  Csévharaszti Csicsergő Napköz Otthonos  Óvoda  kollektívája szeretettel várja minden leendő kis óvodását az óvodai beíratásra.

Kedves Szülők!

A  2019/2020. nevelési évre a gyermekek

óvodai  beíratásának  időpontja 2019. április 23-án és 24-én  lesz.

Óvodai felvételi szándékukat a szülők/törvényes képviselők személyesen jelezhetik

az óvodában naponta 8-16 óráig.

 

Kérem, hogy a felvételi előjegyzésre gyermekükkel együtt látogassanak el, hiszen ekkor lehetőség nyílik arra, hogy a gyermek megismerkedhessen az óvoda dolgozóival, az óvoda épületével, udvarával, a sok gyermek látványával és egy új élményben részesülhessen.

Szükséges iratok:

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata,lakcím illetve tartózkodási hely igazoló kártyája,

TAJ kártyája,

  • a szülő személyi azonosító és lakcím/ tartózkodási hely igazoló hatósági igazolványa
  • nem magyar állampolgárság esetén, Magyarország területén való tartózkodásra jogosító okirat,
  • halmozottan hátrányos helyzet (HHH), hátrányos helyzet (HH) igazolására szolgáló határozat,
  • sajátos nevelési igényű (SNI) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő (BTMN) megállapításának szakvéleménye,
  • amennyiben van, gyermekvédelmi támogatásról határozat

 

Óvodánk várja azon kisgyermekek szüleit, akiknek gyermeke 2020. augusztus 31-ig betölti a 3, ill. a 2.5 évet

 

A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY SZERINT A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

A gyermekek felvételről hozott döntésről június 15-ig a szülőt írásban értesíti az óvodavezető.

 

Az óvoda felveheti azt a körzetében lakó gyermeket is (2,5 éves kisgyermeket) aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

 

 Szűcs Mária: Oviba csalogató

Óvodásnak lenni csoda, kora reggel megyünk oda.

Álmélkodhatsz, mennyi gyerek ismeri a titkos jelet.

Kicsi asztal,ágy és párna, minden törpe s manó álma.

Zegzugok és rönkből várak, Téged s minden kicsit várnak!

Gyere közénk óvodásnak!

 

Keresztény Anikó                                                            Váraljai Lászlóné

       aljegyző                                                                       intézményvezető

                       

Csévharaszt, 2018. 02. 26.