Csévharaszt Pest megyében, a fővárostól 30 km-re helyezkedik el.  Csendes, nyugodt kisközség, amelyben egyetlen óvoda működik.  Megnyitása 1972-ben történt két óvónővel, egy dajkával és 23-24 gyermekkel.

A gyermeklétszám növekedése miatt 1983-ban kibővítették még egy csoporttal és a hozzá tartozó kiszolgáló helyiségekkel. Ekkor 50 kisgyermek egészséges fejlődésének biztosítására volt alkalmas, de a felvételre jelentkezők magas száma alapján 65-70 gyermeket vettünk fel, s évente 10-15 gyermeket kellett elutasítani helyhiány miatt.

1998-ig az óvodás gyermeklétszám dinamikus növekedést mutatott. Megvizsgálva a születési statisztikát, látható volt, hogy a következő 3 évben is 80-90 fő lesz az óvodás korú gyermekek száma a községben. Ezen adatokra támaszkodva került sor az újabb bővítésre. 2001. 01. 02-án vehettek birtokba az új csoportszobát a gyermekek. A bővítés során felújításra kerültek a mosdók, öltözők, így egy megújult, megszépült intézményben folyik a kisgyermeknevelés. Az óvoda 75 férőhellyel rendelkezik, a nevelő oktató munka 3 csoportban folyik.

Az udvarunk tágas, pázsitos, alkalmas a gyermekek mozgásigényének kielégítésére. Télen, nyáron madárdaltól hangos az udvar. Ezért is neveztük el 2005-ben óvodánkat Csicsergő óvodának, hiszen a madarak mellett nyitástól zárásig csicseregnek a gyermekek is!

Korszerű játékok találhatók: házikó, csúszdák, homokozók, hinták.

Minden udvari játékunk megfelel a gyermekek biztonságával kapcsolatban támasztott követelményeknek.

Évek óta megvalósítandó célként tűztük ki, hogy minden gyermek 3 éves kortól járhasson óvodába. Ez mára már igényként jelentkezik, egyre több szülő jegyezteti elő felvételre már 2.5 éves korában a gyermekét. Az óvodabővítés lehetővé tette, hogy minden óvodáskorú gyermek óvodai nevelésben részesüljön. Évek óta más településről is járnak hozzánk gyermekek, akiket továbbra is nagy szeretettel várunk.

Óvodánkban életkoruk szerint homogén csoportokba osztjuk be a gyerekeket- kis-, középső- és nagycsoportokat szervezünk. 2012-től csoportjaink neve: Napsugár, Süni és Katica csoport.

Ezt a kialakult hagyományt, saját tapasztalatunk, bevált gyakorlatunk, és a szülők kérése indokolja - ebben a formában optimálisabbnak tartják gyermekük fejlődését.

A gyermekek optimális esetben három évig ugyanabba a csoportszobába járnak, ugyanaz a két óvónő és dajka foglalkozik velük. Így az együttdolgozók szakmai együttműködése biztosított.

Helyi pedagógiai programunk kulcsmondata: minden gyermek egyszeri és megismételhetetlen csoda, a hozzá elvezető útnak is annak kell lennie.

Nevelési célunk: az egyszeri és megismételhetetlen gyermeki személyiség adottságainak, képességeinek és szükségleteinek szabad kibontakoztatása az egyéni és életkori sajátosságok figyelembe vételével. A gyermek önként, szabadon, belső késztetésből, kíváncsiságból belefog valamibe: játszik. Közben ismeretekre, tapasztalatokra tesz szert, új információkhoz jut: tanul. Tevékenységének „eredménye van”: dolgozik. Programunkban a tanulás és a munka is mint tevékenység a játékból indul ki.

2006-tól vállaljuk a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelését. Nevelőmunkánk során ezeknél a gyermekeknél is az óvodai nevelés általános célkitűzéseinek megvalósítására törekszünk, szem előtt tartva az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség biztosításának elveit és feladatait. Intézményünkben az inkluzív pedagógiai szemlélet és gyakorlat érvényesül.

A Csicsergő Óvoda működési rendje, a nevelés színvonala, a tapasztalatok, ellenőrzések, visszajelzések alapján megfelelő. Jól képzett, lelkiismeretes munkát végző, gyermekeket szerető pedagógusok és pedagógiai munkát segítők végzik munkájukat, s megfelelő eszközrendszer áll a gyermekek rendelkezésére

Bízunk abban, hogy az óvodában eltöltött évek maradandó élményt nyújtanak a gyermekek számára és a ránk bízott gyermekek nyugodt, barátságos légkörben, boldogan élik mindennapjaikat.

Mindenkit szeretettel várunk intézményünk óvodájába!!

 

A képre kattintva kinagyíthatók a fotók